poniedziałek, 22 września 2014

Pozyczkobiorca ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania pożyczki przez firmę Pandamoney. Pozyczkobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za odstąpienie od umowy za wyjątkiem odsetek maksymalnych liczonych od dnia odstąpienia od umowy do nia spłaty. Klient, który zdecydował się zrezygnować z umowy ma trzydzieści dni od dnia rezygnacji na spłatę powziętej pożyczki. Aby poprawnie napisać oświadczenie o rezygnacji z pożyczki należy uwzględnić dane takie jak:
- nazwisko
- adres zamieszkania i zameldowania,
- numer i serię dowodu osobistego,
- numer ewidencyjny PESEL,
- zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy i przedterminowej spłacie,
- datę i miejsce oświadczenia,
- podpis pozyczkobiorcy
- kopię dowodu osobistego.


UMOWA RAMOWA PANDAMONEY

Chwilówka Pandamoney w przeciwieństwie do innych firm pozabankowych mie wysyła umowy pożyczki na adres domowy klienta. W jaki sposób więc klient otrzyma umowę do podpisu? Otóż wszystko dzieje się drogą elektroniczną a więc umowa dotycząca pożyczki zostanie wysłana na adres e-mail podany przez klienta podczas rejestracji w serwisie Pandamoney. Kiedy już umowa dotrze na adres e-mail należy poświęcić czas na jej wydrukowanie,  podpisanie i odesłanie na adres parabanku Pandamoney. Musimy się więc liczyć z dodatkowymi,  niewielkimi kosztami za znaczek pocztowy. Umowa przyjdzie na podany przez klienta adres e-mail w dniu, w którym pożyczone pieniążki będą ulokowane na koncie. Na prośbę klienta firma może przesłać umowę ramowa również na adres domowy. Nie ma możliwości odesłania umowy poprzez adres e-mail.

ODRZUCONE WNIOSKI

Zazwyczaj parabank odrzuda wnioski osób starających się o pożyczkę kiedy nie zostały spełnione wymagania pośredników firmy. Aby takowe wymagania spełnić zazwyczaj trzeba być osobą wiarygodną i przede wszystkim wypłacalna, co oznacza, że ma się stałe dochody (pracę z odpowiednią umową - umowa zlecenie może nie być brana pod uwagę) mieć odpowiednio wysoką emeryturę czy rentę. Często zdarza się,  że osobom na rencie, które nigdy nie pracowały nie przyznaje się pożyczek. Również w wypadku, kiedy dochód jest za mały w stosunku do żądanej przez nas kwoty pożyczki wniosek może zostać oddalony. Kolejny wniosek można złożyć 30 dni po pierwszej odmowie. Jeżeli klient po odrzuconym wniosku chce usunąć swoje dane ze strony internetowej kredytodawcy musi w tym celu skontaktować się telefonicznie z biurem obsługi klienta.
KIEDY DOKONAĆ WPŁATY 1 GR

Pandamoney nie różni się od innych firm Pożyczkowych jeśli chodzi o procedurę wysyłki kwoty 1 grosza na konto parabanku. Jeżeli dostaniemy smsa, że pożyczka o jaką się staraliśmy została nam przyznana wówczas należy dokonać wpłaty symbolicznego grosza na konto parabanku. Wszysto po to, by firma mogła rzetelnie zweryfikować nasze dane personalne i przede wszystkim mieć pewność,  że pieniążki na pewno dotrą do właściwej osoby. Pamietajmy więc, że przelew musi zostać dokonany tylko i wyłącznie z naszego konta bankowego, nie może to być konto znajomego czy kogoś z rodziny. Numer konta na jaki należy dokonać wpłaty to konto Kredito24. W tytule przelewu należy uwzględnić numer pożyczki, numer PESEL oraz swoje nazwisko.

OPŁATY ZA OPOZNIENIA

Jak każdy parabank tak i Pandamoney wnosi wysokie opłaty za spóźnione spłaty pożyczki bądź jej brak. Kwoty, którymi zostanie obciążony spóźniony klient przedstawiają się w następujący sposób:
- pierwsze wysłanie monitu przypominającego o zadłużeniu to dopłata do ogólnych kosztów wynosząca 20 złotych,
- kolejne 20 zlotych zapłaci klient jeżeli nie zareaguje na poprzedni monit. Poprzedni wysłany 5 dni po terminie a nastepny 10 dni później,
- po 20 złotych za przesłanie trzeciego i czwartego listu wzywającego do zapłaty,
- piąty wysłany przez firmę list to już dużo wyższy koszt a mianowicie 110 złotych.
Jeżeli mimo wszystkich powiadomień i przypomnien klient nadal nie uisci żądanej opłaty wówczas jego dane mogą zostać wysłane do firmy ściągającej zadłużenia.
SPŁATY CHWILÓWKI PANDAMONEY

Aby dokonać spłaty pożyczki wystarczy skorzystać z panelu klienta na stronie www parabanku (www.pandamoney.pl). Mamy tam widoczne możliwe opcje spłaty zaciągniętej pożyczki. A mianowicie firma proponuje nam trzy możliwe rozwiązania takie jak:
 - przedłużenie spłaty o następujące ilości dni do wyboru: 7, 15 lub 30.
- spłata częściowa naszego kredytu, fajna opcja z której możemy skorzystać sami wybieramy jaką część kredytu spłacamy w terminie a jaką jej część przedłużamy o wybraną ilość dni.
- spłata w całości,  jednorazowo wpłacamy całą należną kwotę na konto bankowe firmy do dnia w którym mija nam  wyznaczony wczesniej termin,
- przedpłata, tę opcję wybieramy jeżeli mamy możliwość dokonać wpłaty przed ostatecznym terminem a wówczas koszta pożyczki będą odpowiednio pomniejszone.

PROGI POŻYCZKOWE PANDAMONEY

Fenomenem jest, że parabank Pandamoney nie wyznacza progu podatkowego dla potencjalnego kredytobiorcy,  dlatego nawet jeżeli starasz się o pożyczkę od tej firmy po raz pierwszy to możesz bez problemu wybrać najwyższą kwotę jaką proponuje firma poza bankowa a mianowicie 1800 złotych!  Dopiero na kolejnym etapie weryfikacji firma może zaproponować klientowi mniejszą kwotę pożyczki na przykład w wypadku kiedy jego dochody nie są wystarczające do pobrania tak wysokiej kwoty. Zazwyczaj inne firmy poza bankowe mają duże progi pożyczkowe dla pierwszych klientów często można pożyczyć po raz pierwszy kwotę maksymalnie 300 złotych. Pomimo tego pamietajmy, by pożyczać tylko wtedy, kiedy jest to konieczne i róbmy to naprawdę odpowiedzialnie używając rozsądku.